0
Leveringstid:  7-10 dage

RACOON CONVERTIBLE TOP PROTECT - KALECHE FORSEGLER 200M

Varenummer: 80 CON-TOP-PRO-02
Producent: Racoon


Bedømmelse for RACOON CONVERTIBLE TOP PROTECT - KALECHE FORSEGLER 200M
Produktet er endnu ikke bedømt
Vejl. udsalgspris:
Din besparelse:
  218,75  DKK

Beskrivelse

Kalechen på din bil har brug for regelmæssig pleje og den skal beskyttes!

Imprægnerede af din kaleche mister dens fabriksbeskyttelse på grund af miljøpåvirkninger, såvel som med vaske af ikke PH-neutrale produkter!  Din kaleche bør behandels mindst en gang om året for at undgå problemer med lækager. Racoon Cabriolet Top Protect - Det usynlige, farve-neutrale og ultra-tynde nano beskyttende lag afviser effektivt vand og snavs over en lang periode. Uden pletter og kalkrester, og stoffet forbliver åndbart! Før forsegling skal toppen først rengøres grundigt - ideelt med vores specielt udviklet Cabriolet Top Cleaner!

Vi anbefaler at bruge engangshandsker! Ryst godt før brug!

Sprøjt jævnt på en tør kaleche og påfør det jævnt med en klud eller påføringssvamp og lad det tørre helt ud! - Forbrug ca. 100 ml for 1 - 2 m 2

Opbevares utilgængeligt for børn! Transporteres og opbevares stående!

Væsken og dampe er meget brandfarlig. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt! Kan forårsage døsighed og svimmelhed. Kan forårsage allergiske reaktioner! Forårsager alvorlig øjenirritation. HVIS I ØJEKONTAKT: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter - fjern eventuelle kontaktlinser. Søg straks herefter læge og medbring denne flaske/etiket!. Vask hænderne grundigt efter

Fragt
Levering
Returnering