0
Leveringstid:  7-10 dage

RACOON TIRE REFRESH - DÆKGLANS 500ML

Varenummer: 80 10012.1
Producent: Racoon


Bedømmelse for RACOON TIRE REFRESH - DÆKGLANS 500ML
Produktet er endnu ikke bedømt
Vejl. udsalgspris:
Din besparelse:
  138,75  DKK

Beskrivelse

RACOON TIRE REFRESH – DÆKFORNYER 

Ryst godt før brug! Vi anbefaler at bruge engangshandsker. Undgå direkte sollys under anvendelse. Overfladen, der skal behandles, skal være tør og rengjort. Påfør jævnt og sparsomt med en påførings svamp på dækket (ikke på slidbanen!), lad den tørre. Tør produktrester grundigt af med en klud efter 5 minutter.

  • Ingredienser: carbonhydrider, C7-C9, n-alkaner, iso-alkaner, cycliske forbindelser, kulbrinter, C10-C13, n-alkaner, <2% aromatiske forbindelser

Opbevares utilgængeligt for børn! Transporteres og opbevares stående! Hold beholderen tæt lukket på et godt ventileret sted. Undgå at indånde dampe. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.

Fragt
Levering
Returnering